سامانه ثبت اطلاعات معاملات خودروی کشور

خرید و فروش خودرو با کد رهگیری؛ قولنامه‌های دستی حذف می‌شوند


براساس طرح ساماندهي معاملات خودرو، خريد و فروش در نمايشگاههاي اتومبيل با دريافت کد رهگيري رسميت مييابد و قرار است علاوه بر راه اندازي سامانه معاملات خودرو، قولنامه هاي دستي حذف شوند.
خبرگزاري مهر- گروه اقتصادي: سال
۸۷ بود که وزارت بازرگاني وقت تصميم گرفت معاملات بي سر و سامان ملک و املاک را در سراسر کشور ساماندهي کند. همين طرح کافي بود تا علاوه بر اينکه معاملات در بازار غيررسمي مسکن سامان يابد و همه چيز مهياي انجام معاملات به صورت قانوني شود، کار به روالي پيش رود که مردم خود يکي از مطالبه کنندگان عمده کدهاي رهگيري باشند. در واقع اين کدها به مردم داده ميشد تا اطمينان حاصل کنند که اين سامانه ميتواند خريد ملکهاي قانوني و بدون مشکل به لحاظ شهرداري و ساير ارگانهاي ذيربط را تضمين کند و آنها را از دردسرهاي خريد خانههاي داراي معارض و يا صاحبان چند نفره نجات دهد.

ديري نگذشت که دريافت کد رهگيري در معاملات مسکن، يک مطالبه همگانی شده بود و همين امر، زمينه را فراهم کرد که دولت دهم بتواند صحبت از اجراي طرح ساماندهي معاملات خودرو که بعد از مسکن، مستعدترين بازار براي تقلب و کلاهبرداري است را به ميان آورد. همان روزها نام سامانهاي براي ثبت معاملات خودرو شنيده شد؛ اما کار تا محدوده آموزش نمايشگاهداران و اعضاي صنف آن پيش رفت و در نهايت، مدتي اجراي آن کمرنگ شد. اکنون دوباره پرونده اجراي اين طرح روي ميز آمده و قرار است سامانه معاملات خودرو، زمينه را براي ساماندهي معاملات در بازار فراهم کند.
هم اکنون سامانه معاملات خودرو آماده بهره برداری بوده و بيش از
۸۷۰۰ نمايشگاه دار خودرو در سراسر کشور در آن ثبت نام و تایید شده اند، این واحدهای صنفی می توانند نسبت به ثبت قراردادها در سامانه اقدام و برای طرفین قرارداد کد رهگيري صادر نمایند که  این کد نشان از صحت معامله تا قبل از تعویض پلاک است لذا با این اقدام يک خودرو نميتواند تا قبل از تعویض پلاک و یا ابطال قرارداد قبلی توسط نمایشگاه دار همزمان به دو يا چند نفر فروخته شود لذا  از بسياري مشکلات و معضلات خريد و فروش هاي دست به دست هم جلوگيري میشود.
، رئيس سامانه اطلاعات معاملات خودرو در گفتگو با خبرنگار مهر مي گويد: طرح ساماندهي واحدهاي صنفی دارندگان نمایشگاه ها و فروشندگان خودرو و آماده سازي سامانه ثبت معاملات خودرو در راستای اعتماد سازی عمومی، مکانيزه کردن فعاليت نمايشگاه داران و فروشندگان خودرو همچنین جلوگيري از فعاليت واحدهاي غيرمجاز در دستور کار قرار گرفت که پس از تائيد طرح و کسب مجوزهاي مربوطه، بخشنامه ها و دستورالعملهایی از سوي اتاق اصناف ايران در خصوص ضرورت اجرايي شدن طرح صادر گردید.
وي افزود: از آنجاییکه اين طرح در جهت افزايش امنيت معاملات خودرو در نمايشگاهها صورت گرفت، بر اين اساس مکاتباتی با فرماندهی محترم نيروی انتظامی جمهوری اسلامی ايران انجام شده تا در صورت موافقت، امکان استعلام اطلاعات مندرج بر روي کارت خودرو به ويژه بلامانع بودن معامله خودرو از طريق پايگاه اطلاعاتی پليس فراهم شود.
به گفته قادري، در همين رابطه مکاتبات و مذاکراتی با ساير ذينفعان از جمله سازمان ثبت احوال کشور برای احراز اطلاعات هویتی مالک و خریدار و بيمه مرکزي ايران برای بررسي وضعيت بيمه خودروهای مورد معامله انجام شده است.
وي تصريح کرد: هم اکنون با توجه به آماده بودن سامانه معاملات خودرو و ثبت نام بيش از
۸۷۰۰ واحد صنفی تائيد شده از سوي اتحاديه های مربوطه در سراسر کشور، نام کاربري و کلمه عبور واحدهای صنفی تایید شده، به آنها تحويل شده و هم اکنون امکان دسترسی به سامانه جهت ثبت قراردادها و صدور کدرهگيری برای تمامی متصديان نمايشگاه ها فراهم شده است.
ایشان اظهار داشت: با توجه به بخشنامه های صادره از سوی اتاق اصناف ايران و اعلام آمادگی اتاقهای اصناف و اتحاديه های خودرو در مراکز استانها، دسترسی به این سامانه جهت نظارت بر عملکر د واحدهای صنفی برای روسای اتاقها و اتحادیه ها نیزفراهم شده است.
وي همچنین از مردم درخواست کرد تا در صورت تمايل به خريد يا فروش خودروی خود حتما به نمايشگاه های مجاز، دارای پروانه کسب و فعال مراجعه کرده و در مراحل بعدی برای قراردادهای خود، درخواست کد رهگيري کنند، چراکه هدف از اجراي طرح ساماندهی معاملات خودرو، امکان صحت سنجی اطلاعات هويتی طرفين قرارداد و مشخصات خودرو از طريق استعلام از پايگاههای اطلاعاتی مرتبط می باشد. 
مدیرسامانه اطلاعات معاملات خودرو گفت: يکسان سازی فرآيند تنظيم و ثبت قراردادها، جلب اعتماد مردم براي مراجعه به نمايشگاهها، حفظ و نگهداري سوابق قراردادهاي واحدهاي صنفی، جلوگيری از فروش همزمان يک خودرو به بيش از دو نفر، جلوگيری از فعاليت فروشندگان و نمايشگاه داران غيرمجاز، مکانيزه کردن فعاليت نمايشگاهداران و حذف قولنامه هاي دستی و احيا شان و منزلت حقيقي نمايشگاه داران خودروی داراي پروانه کسب از جمله اهداف اين طرح است.